Home

Ökad förändringstakt
Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och den allra största utmaningen är att lära av och lära nytt. Vi kallar det Business in Progress.
I centrum av näringslivet
Årligen engageras ca 300 lärare, handledare och facilitatorer i våra olika program. Alla brinner de för att hjälpa dig med kunskaper, verktyg och förmågor att omvandla nya förutsättningar till konkret konkurrenskraft.
Stiftelsen IHM
Vi tror på det livslånga lärandet. Därför utvecklar IHM företag och människor i näringslivets alla faser, från grundläggande affärsmannaskap till framgångsrikt ledarskap.